SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV KURULUNDAN DUYURU
18.12.2017
16.12.2017 tarihinde müfettiş yardımcılığı yazılı giriş sınavı, imzalanan protokol uyarınca Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) tarafından yapılmıştır. 
Sınav Kurulumuzun sınav günü ve sınavdan sonra görebildiği soru kitapçıkları üzerinde yaptığı ilk incelemelerde, spor alanındaki bazı soruların, spor bilimleri içinde olduğunda tereddüt olmamakla birlikte, ilan edilen alan dışında, ihtisaslaşmaya ve branşlaşmaya yönelik olabileceğine dair kuşkuları oluşmuş ve bu yönüyle konunun yetkili merci olan GAZİSEM tarafından acilen değerlendirilmesi için müracaatta bulunulmasına karar vermiştir. 
Soru/soruların iptali halinde, sınav protokolüne göre iptal edilecek soru/sorular, tüm adaylar için doğru kabul edilecek ve puanlama bu kurala  göre yapılacaktır.