SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
11.01.2018
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü 16.12.2017 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilmiştir.

Sınava katılan adayların A Kitapçığındaki (26., 30. ve 94.) sorular ile B Kitapçığındaki     (39., 24. ve 85.) sorulara ilişkin itirazlarının Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından değerlendirilmesi sonucunda; 

A Kitapçığındaki 26. / B Kitapçığındaki 39. sorunun iki doğru cevabı olduğundan iptal edilmesine,

A Kitapçığındaki 94. / B Kitapçığındaki 85. sorunun "B" seçeneği olarak işaretlenen doğru cevabının cevap anahtarında "D" seçeneği olarak değiştirilmesine karar verilmiş,

A Kitapçığındaki 30. / B Kitapçığındaki 24. soru hakkında yapılan itiraz ise yerinde bulunmamıştır.

Bu nedenle; iptal edilen soru tüm adaylar için doğru kabul edilmiş, cevap şıkkı değiştirilen sorunun puanlaması ise yeni duruma göre yapılmıştır. 

Sınav kesin neticeleri ile sınavın genel durumu hakkındaki duyuru ise bilahare yapılacaktır.