GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI İLANI
16.01.2017
16.01.2017 tarihinde başlayan Avukatlık Giriş Sınavı online başvurularında şimdiye kadar yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde bazı evrakların eksik yüklendiği tespit edilmiştir. Başvuru yapan ve yapacak olan adayların aşağıda yer alan evrakları eksiksiz ve okunaklı bir şekilde eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu”na aşağıdaki belgeleri eklerler.

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) ÖSYM internet sitesinden alınmış ve kontrol kodu bulunan KPSS sonuç belgesi

c) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya noter tarafından onaylı örneği (avukatlık ruhsatnamesinin aslının ibrazı halinde örneği başvuru sırasında onaylanacaktır),

d) 1 sayfayı geçmeyecek şekilde el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş.İSTENİLEN EVRAKLAR ŞUAN SADECE SİSTEME YÜKLENECEKTİR.