GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI BAŞVURU SONUÇLARI DUYURUSU
30.01.2017
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam  edilmek  üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 16 – 24 Ocak 2017 tarihleri arasında başvurular alınmıştır. Söz konusu yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) bendinde yer alan, Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, başvuru yapanların KPSS (B)’den aldıkları KPSS P3 puan türüne göre sıralama yapılarak belirlenmiştir. Avukatlık Giriş Sınavına girmeye hak kazanan en yüksek puana sahip aday 92,91801puan, 100 üncü sıradaki aday ise 87,1842 (baraj) puana sahiptir.

Başvuru sonuçları http://tercihler.gsb.gov.tr/2017/AvukatlikGirisSinaviSGM/ adresinde yer almaktadır.

Sınava girecek adayların sınava ilişkin bilgileri Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adresinde ayrıca yayınlanacaktır.


Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.