2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU
09.02.2017
1. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 nci maddesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz Taşra teşkilatına 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolara yerleştirilen adaylar Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri 24/02/2017 tarihine kadar Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 9 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Kadro Şube Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim edeceklerdir.
2. Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular https://sgm.gsb.gov.tr ve http://www.gsb.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.
      Ayrıca, kişilere tebligat yapılmayacaktır.
        İlanen Duyurulur.


                                                                                           SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                      Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Başvuru Formu.xlsx

GÜVENLİK SORUŞTURMASI BELGESİ.doc

Mal Bildirimi Formu.doc