DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ
23.05.2017
Hareketsiz yaşam modern toplum için en önemli halk sağlığı problemi durumundadır. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık1/4'nin diyabetin ve iskemik hastalığının 1/3'nin ana nedeninin fiziksel hareketsizlik olduğu tahmin edilmektedir.
2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre ülkemizde bireylerin %71,9'u düzenli fiziksel aktivite yapmamaktadır. Aynı araştırma 6-18 yaş grubu bireylerin %22,5'inde kilo problemi olduğunu göztermektedir (%8,2'si obez/şişman, %14,3'ü kilolu). DSÖ ülkelerinin 2025 yılına kadar obezite ve diyabetteki artış eğilimini durdurmaları, fiziksel olarak inaktif nüfus sıklığını %10 azaltmaları hedeflenmiştir.
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele için harekete geçmiş ve toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini arttırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla 2010 yılındaTürkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programını Başbakanlık Genelgesi ekinde yayınlayarak uygulamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitelerin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 10 Mayıs Günü "Sağlık için Hareket Et Günü" olarak belirlenmiştir ve ülkemizde de her yıl bugünün önemine dikkat çeken etkinlikler düzenlenmektedir.

10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et Günü Materyallerini indirmek için tıklayınız.

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi ve broşürlerini indirmek için tıklayınız.

Masa başında çalışan personele yönelik hazırlanan masa başı egzersiz videoları için tıklayınız.

#hergün10binadım