GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
01.08.2017
Bakanlığımız Merkez Binasında 21.02.2017 – 24.02.2017 tarihleri arasında düzenlenen Spor Genel Müdürlüğü Avukatlık Sözlü Giriş Sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını http://tercihler.gsb.gov.tr  internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Sınavı asıl olarak kazanan adaylar, atama işlemine esas olmak üzere aşağıda yer alan belgeleri, başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerle birlikte 11/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:9 Altındağ / ANKARA adresinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama Kadro Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar evraklarını teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Sınavda başarılı olup görevine başlamayan adayların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde yedek listesindeki başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

ATAMAYA ESAS BELGELER;

- 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş)
- Askerlik durumunu gösterir belge (e-Devlet üzerinden alınmış belge)
- Mal bildirim formu (Arkalı önlü tek sayfa ve eksiksiz olarak doldurulmuş imzalı)
- Sağlık durum beyanı
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
- Etik Sözleşmesi
- Yüksek Lisans ve/veya üstü mezuniyet belgesi, Ortaokul ve Lisede Hazırlık sınıfı okuduğu gösterir belge (varsa)
- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Puanı (varsa)
- Kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerinin ayrıntılı gösterir hizmet belgesi (varsa)

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENEN BELGELER

- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge)
- ÖSYM internet sitesinden alınmış ve Kontrol Kodu bulunan KPSS Sonuç Belgesi
- Aday tarafından bir sayfayı geçmeyecek şekilde el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş
- Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya noter tarafından onaylanmış örneği

İlanen duyurulur ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.