Yönetmelikler

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2015

Resmi Gazete Sayısı: 29323


2020 YILI SONUNA KADAR YAPILACAK YAZ VE KIŞ OLİMPİYAT VE PARALİMPİK OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA YETİŞTİRİLECEK SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE VE YOL GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2015

Resmi Gazete Sayısı: 29323


 

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28358


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27476


SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 03.11.2010

Resmi Gazete Sayısı: 27748


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Tesisler Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27431


BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI VE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27241


2012 OLİMPİYAT OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA YETİŞTİRİLECEK SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE VE YOL GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27200


FEDERASYON BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27139


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA...

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 24.02.2008

Resmi Gazete Sayısı: 25857


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI BÜTÇE, MUHASEBE VE BİLET YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2007

Resmi Gazete Sayısı: 26681


                       

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SPORTİF FAALİYETL...

İlgili Birim: Spor Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2007

Resmi Gazete Sayısı: 26503


KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26111


STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26084


MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26077


MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26056


ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26056


İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005

Resmi Gazete Sayısı: 26040


MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Maliye Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005

Resmi Gazete Sayısı: 26040


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25857


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25804


GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25797


GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25797


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YÜKSEK KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25797


SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN MALİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI...

İlgili Birim: Spor Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25705


SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETME...

İlgili Birim: Spor Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25567


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPORTİF MÜSABAKA VE GÖSTERİ HASILATININ DAĞITIMINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 05.08.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25544

 

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004

Resmi Gazete Sayısı: 22356


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPONSORLUK YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25494


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULU YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Tahkim Kurulu Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25475


BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Bilgi Edinme Şb.Md. Tertip:5

Resmi Gazete Tarihi: 27.04.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25445


GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25167


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25167


ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24848


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24630


SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24606


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR MÜŞAVİRLERİ ATANMA VE ÇALIŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.10.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24565


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİ VE KULLANIMINDA BULUNAN SPOR TESİSLERİNDE YAPILACAK SPOR FAALİYETLERİ İLE GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖZETİM VE DENETİMİNDE DÜZENLENECEK OLAN SPOR ORGANİZASYONLARINA KATILAN KULÜP VE KİŞİLERİN HER TÜRLÜ SPOR MALZEMELERİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24364


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2001

Resmi Gazete Sayısı: 26018


GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNE AD VERME YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24355


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN GÖREV, ÇALIŞMA VE VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITILMASI..

İlgili Birim: Hukuk Müşavirliği

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2000

Resmi Gazete Sayısı: 23990


MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI AYNİYAT YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1999

Resmi Gazete Sayısı: 23864


ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 15.10.1999

Resmi Gazete Sayısı: 23847


SPOR MASÖRÜ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.07.1999

Resmi Gazete Sayısı: 23767


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İHALE YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: -

Resmi Gazete Tarihi: 05.08.1997

Resmi Gazete Sayısı: 23071


DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 27.07.1995

Resmi Gazete Sayısı: 22356


DOPİNGLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 27.07.1995

Resmi Gazete Sayısı: 21680


GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 31.01.1994

Resmi Gazete Sayısı: 21835


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 20.12.1993

Resmi Gazete Sayısı: 21794


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR FEDERASYONLARININ TEŞKİLATI ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULU...

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 22.11.1993

Resmi Gazete Sayısı: 21766


GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR SPOR DALLARI CEZA YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Ceza Kurulu

Resmi Gazete Tarihi: 07.01.1993

Resmi Gazete Sayısı: 21458


GENÇLİK ŞURASI YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 06.01.1993

Resmi Gazete Sayısı: 21457

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ÇALIŞTIRMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.1991

Resmi Gazete Sayısı: 20794


İL SPOR DALI TEMSİLCİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 06.12.1990

Resmi Gazete Sayısı: 20717


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KONTROLÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kontrolörlüğü Kurul Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.1990

Resmi Gazete Sayısı: 20572


SPOR ŞURASI YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1989

Resmi Gazete Sayısı: 20222


FAAL SPORCULUĞU BIRAKMA TÖRENLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 04.05.1980

Resmi Gazete Sayısı: 16951


SPORTİF MÜSABAKALARDAN ÖNCE YAPILACAK SAYGI DURUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 17.05.1971

Resmi Gazete Sayısı: 13839