GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR POZİSYONUNA YERLEŞEN 2. YEDEK ADAYLAR VE 1. YEDEK ADAYLAR İÇİN DU
13.06.2016
“Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Sınavını kazanan yedek adayların 03.06.2016 – 10.06.2016 tarihleri arasında yaptıkları tercihlere sistem tarafından yerleştirilme işlemi tamamlanmış olup tercihlerine yerleşemeyen adaylar için ise Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre yine sistem tarafından yerleştirilme işlemleri yapılmıştır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını tercihler.gsb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilirler. 1. Yedek ve 2. Yedek Aday duyurularında il tercihine yerleşen adaylar için Maliye Bakanlığından vize alınacaktır. Sözleşme imzalaya gelmeyecek (göreve başlamayacak) adaylar 13.06.2016 – 15.06.2016 tarihleri arasında haklarından feragat ettikleri dilekçelerini 0312 430 59 08 – 0312 596 72 79 nolu faks numaralarına faks çekmeleri ve aslını Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak 0312 596 72 64 nolu telefon ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Sözleşme imzalama tarihleri Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurulacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.