3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU
22.11.2016
3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU
1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1 inci maddesi hükümleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit edilen 11 personel, ataması yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığının ilgi yazısı ile Genel Müdürlüğümüz Taşra teşkilatına 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolara yerleştirilen adaylar Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri 28/11/2016 – 09/12/2016  tarihleri arasında Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 9 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Kadro Şube Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim edeceklerdir.
2. Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular https://sgm.gsb.gov.tr ve http://www.gsb.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Ayrıca, kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlanen Duyurulur.


                                                                                           SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                      Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Guvenlik Sorusturması Belgesi.doc